טפסים שימושיים - קרן פנסיה

יש ללחוץ על הקישור על מנת להוריד את הטופס הרלוונטי. בצפיה במובייל יש להזיז את הטבלה שמאלה להורדת הטופס

הצטרפות והעברה

שם הטופס קישור להורדה קישור לתהליך דיגיטלי
הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות לקרן פנסיה כללית להורדת הטופס  
הצטרפות לקרן פנסיה נבחרת דרך המעסיק להורדת הטופס  
העברה לקרן פנסיה להורדת הטופס  
הכר את הלקוח להורדת הטופס  
הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון להורדת הטופס  
הצהרת בריאות להורדת הטופס  
הוראת מינוי מוטבים להורדת הטופס  
ביטול בקשת העברה להורדת הטופס  
הצהרת בריאות לבן נבחר עם מוגבלות להורדת הטופס  

טפסי הפקדות

שם הטופס קישור להורדה
הרשאה לחיוב חשבון להורדת הטופס
ביטול הרשאה לחיוב חשבון להורדת הטופס
תקרות וסכומים לשנת 2022 להורדת הטופס

שינויים ועדכון פרטים

שם הטופס קישור להורדה
עדכון פרטים אישיים להורדת הטופס
עדכון פרטי ביטוח פנסיה מקיפה להורדת הטופס
עדכון פרטי ביטוח פנסיה כללית להורדת הטופס
הוראת מינוי מוטבים להורדת הטופס
בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה להורדת הטופס
המשכיות תכנית הפנסיה להורדת הטופס
אישור מעסיק לכספי פיצויים להורדת הטופס
ייפוי כוח לקבלת מידע וביצוע פעולות להורדת הטופס

משיכה

שם הטופס קישור להורדה
בקשה למשיכת כספים מקרן פנסיה מקיפה/כללית להורדת הטופס
הצהרה על מיעוט הכנסות טופס 159א למשיכת כספי תגמולים מקרן פנסיה מור להורדת הטופס
הצהרה על הכנסות נמוכות למשיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה מקרן פנסיה מור להורדת הטופס

 

העברה בין מסלולי השקעה

שם הטופס קישור להורדה
העברה בין מסלולים קרן פנסיה מקיפה/כללית להורדת הטופס

ערכות להגשת תביעה

שם הטופס קישור להורדה
בקשה לקבלת קצבת זקנה מקרן פנסיה מקיפה / כללית להורדת הטופס
בקשה לקבלת קצבת נכות מקרן פנסיה  מקיפה / כללית להורדת הטופס
בקשה לקבלת קצבת שאירים מקרן פנסיה מקיפה/ כללית להורדת הטופס
בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר מקרן פנסיה מקיפה / כללית להורדת הטופס
בקשת למשיכת כספי עמית שנפטר מקרן פנסיה מקיפה/ כללית להורדת הטופס

טפסי תביעה

שם הטופס קישור להורדה
ויתור סודיות רפואית נכות להורדת הטופס
ויתור סודיות רפואית שאירים להורדת הטופס
הצהרת מעסיק לתביעת נכות להורדת הטופס
ערעור בתביעת נכות להורדת הטופס
ערעור בתביעת שאירים להורדת הטופס
בקשה לחידוש תשלומי קצבת נכות להורדת הטופס
טופס 101 להורדת הטופס
טופס 101 גמלאי להורדת הטופס
הצהרה למקבל קצבת נכות להורדת הטופס
אישור חיים להורדת הטופס

 

טפסי מעסיק

שם הטופס קישור להורדה
הרשאת מעסיק לגורם מתפעל להורדת הטופס
ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל להורדת הטופס
אישור מעסיק להפקדת כספים לקרן פנסיה בהתאם לתקנה 19 להורדת הטופס