2021 12 28 154800

טפסים שימושיים - גמל והשתלמות

יש ללחוץ על הקישור על מנת להוריד את הטופס הרלוונטי או להיכנס לתהליך הדיגיטלי

.

הצטרפות והעברת כספים

שם הטופס קישור להורדה קישור לתהליך דיגיטלי
ערכת הצטרפות לקופת גמל במעמד עצמאי להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות והעברה לקופת גמל במעמד עצמאי להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות לקופת תיקון 190 להורדת הטופס  
ערכת הצטרפות והעברה לקופת תיקון 190 להורדת הטופס  
ערכת הצטרפות לקרן השתלמות במעמד עצמאי להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות והעברה לקרן השתלמות במעמד עצמאי להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות לקופת גמל במעמד שכיר להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות והעברה לקופת גמל במעמד שכיר להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות לקרן השתלמות במעמד שכיר להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
ערכת הצטרפות והעברה לקרן השתלמות במעמד שכיר להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות לקופת גמל להשקעה להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות לקרן השתלמות להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות לקופת גמל אלפא מור תגמולים להורדת הטופס הצטרפות דיגיטלית
בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה להורדת הטופס  
בקשת העברת כספים לקופת גמל והשתלמות להורדת הטופס  
בקשה העברת כספים עמית-מעביד או עמית-שיתופי להורדת הטופס  
בקשת העברת כספים לקופת חיסכון לכל ילד להורדת הטופס  
בקשת ביטול העברת כספים להורדת הטופס  
הצהרת  CRS/FATCA להורדת הטופס  
הצהרת עמית  W8 להורדת הטופס  
הצהרת עמית  W9 להורדת הטופס  
הכר את הלקוח להורדת הטופס  
הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון להורדת הטופס  
הוראת מינוי מוטבים להורדת הטופס  

 

העברה בין מסלולי השקעה

שם הטופס קישור להורדה קישור לתהליך דיגיטלי
העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה להורדת הטופס קישור דיגיטלי
העברה בין מסלולים קרן השתלמות להורדת הטופס קישור דיגיטלי
העברה בין מסלולים קופת גמל אלפא מור תגמולים להורדת הטופס קישור דיגיטלי
העברה בין מסלולים קופת חיסכון לכל ילד להורדת הטופס  

 

טפסי הפקדות 

שם הטופס קישור להורדה
בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון להורדת הטופס
תקרות וסכומים לשנת 2022 להורדת הטופס

משיכה 

שם הטופס קישור להורדה קישור לתהליך דיגיטלי
ערכת משיכה מקופת גמל במעמד שכיר להורדת הטופס  
ערכת משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי להורדת הטופס  
ערכת משיכה מקרן השתלמות להורדת הטופס  
בקשת משיכה מקופת גמל להשקעה להורדת הטופס קישור דיגיטלי
בקשת משיכה מקרן ההשתלמות להורדת הטופס  
בקשת משיכה מקופת גמל עצמאית - אלפא מור תגמולים להורדת הטופס  
בקשת משיכה מקופת גמל שכירה - אלפא מור תגמולים להורדת הטופס  
בקשת משיכה מקופת חיסכון לכל ילד להורדת הטופס  
טופס בקשה למשיכת כספי נפטר להורדת הטופס  
הצהרת מוטב למשיכת כספי נפטר מקופת גמל וקרן השתלמות במעמד עצמאי להורדת הטופס  
תצהיר שארים למשיכת כספי פיצויים להורדת הטופס  
כתב התחייבות ושיפוי למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה להורדת הטופס  
הצהרת עמית להיוון קיצבה מוכרת להורדת הטופס  
הצהרה על מיעוט הכנסות טופס 159א למשיכת כספי תגמולים מקופת הגמל אלפא מור תגמולים להורדת הטופס  
הצהרה על הכנסות נמוכות למשיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה מקופת הגמל אלפא מור תגמולים להורדת הטופס  
כתב שיפוי משיכת כספים מקופת קטין להורדת הטופס  

שינויים ועדכון פרטים 

שם הטופס קישור להורדה
הוראת מינוי מוטבים להורדת הטופס
עדכון פרטים אישיים להורדת הטופס
בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת גמל להורדת הטופס

 

טפסי מעסיק 

שם הטופס קישור להורדה
מינוי איש קשר למעסיק לקבלת מידע להורדת הטופס
אישור מעסיק בגין כספי פיצויים לעובד להורדת הטופס
עדכון פרטי מעסיק והרשמה לפורטל מעסיקים להורדת הטופס
תקרות וסכומים לשנת 2022 להורדת הטופס
הרשאת מעסיק לגורם מתפעל להורדת הטופס
בקשה להחזר כספים להורדת הטופס
אישור מעסיק להפקדת כספים לקופת גמל בהתאם לתקנה 19 להורדת הטופס