רכישת קרנות נאמנות

קרנות הנאמנות של מור מאפשרות השקעה במגוון אפיקים שונים, בהם איגרות חוב, מניות בארץ, מניות בחו”ל ועוד, בכפוף למדיניות ההשקעות של כל קרן.
ניתן לרכוש יחידות בקרנות ישירות דרך אתר האינטרנט של הבנק בו מנוהל החשבון. לכניסה לחשבון, יש ללחוץ על כפתור הבנק בו מנוהל תיק ניירות הערך.

אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ. רכישת יחידות תתבצע בהתבסס על תשקיף בתוקף והדיווחים המיידים בלבד. אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

WordPress Image Lightbox