רשימת הנכסים הפיננסיים של מור

מקרא פרופיל חשיפה

חשיפה למניות סימול
ללא חשיפה למניות 0
עד 10% חשיפה למניות A
עד 30% חשיפה למניות B
עד 50% חשיפה למניות C
עד 120% חשיפה למניות D
עד 200% חשיפה למניות E
מעל 200% חשיפה למניות F
חשיפה למט”ח סימול
ללא חשיפה למט”ח 0
עד 10% חשיפה למט”ח 1
עד 30% חשיפה למט”ח 2
עד 50% חשיפה למט”ח 3
עד 120% חשיפה למט”ח 4
עד 200% חשיפה למט”ח 5
מעל 200% חשיפה למט”ח 6

קרנות הגידור של מור

מור השקעות אלטרנטיביות
מור גידור גמישה

קרנות הנאמנות של מור

מס’ ני”ע שם
5109731 מור גמישה (4D)
5107701 מור (4A) מנייתית
5119466 מור (4B) מניות ישראל
5119813 מור כספית (00)
5114020 מור בונד שקלי (00)
5121579 מור ריבית משתנה  (00)
5109756 מור שקלית מדינה (00) ללא מניות
5115621 מור מק”מ פלוס (1A)
5117510 מור (00) מדדית מדינה ללא מניות
5121090 מור (2A) מדדית פלוס
5118641 מור (00) מדינה מנוהלת
5119078 מור (1A) מדינה מנוהלת + 10%
5121249 מור (1D) י10/90 תיק חו”ל
5107685 מור (0C) אג”ח בינלאומי
5118633 מור (0A) (!) תיק אג”ח מנוהל
5114046 מור נבחרת אג”ח (0B)
5121587 מור 10/90 (1A)
5107693 מור אג”ח פלוס (1A)
5109749 מור מעשר אג”ח (1A)
5119821 מור 15/85 (2A)
5122726 מור 20/80 (2B)
5119086 מור (2A) תיק אג”ח מנוהל + 30%
5122726 מור 20/80 (2B)
5122817 מור (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט
5123740 מור (4D) מניות גלובלי
5123294 מור (0A) אג”ח ישראל
5124326 מור (4B) יתר
5124300 מור (4B) נדל”ן
5124342 מור (1A) (!) אג”ח הזדמנויות
5125257 מור מניות ערך (4D)
5125927 מור (4B) מניות גלובלית עד 30% מט”ח
5122718 מור סולידית (0A)
5125885 מור (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט
5126206 מור (1D) חסכון פלוס נקוב $
5125901 מור אג”ח חברות (1A)
5125877 מור (1B) תיק אג”ח + 10%
5125919 מור 25/75 (2B)
5125893 מור (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט
5124805 מור (3B) תיק השקעות
5127477 מור (2A) אג”ח + 15%
5127725 מור (4D השקעות
5128376 מור (QEF (2B תיק מנוהל
5128863 מור (3D) עוקבת תיק 4 דיסקונט
5128962 מור (4D) מניות טכנולוגיה
5129457 מור (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

(!) סימן הקריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה , עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה (כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי), או מהפקדת פיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ מהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי, בנסיבות או בשיעורים הבאים: 1. שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. 2. שיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עולה על 20% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). 3. שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עולה על 10% משווי נכסי הקרן (ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות).  “אג”ח שאינן בדירוג השקעה” – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox