"מור חיסכון לכל ילד " מסלול שריעה

מדיניות השקעה:

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוך לכללי ההלכה האסלאמית בלבד, ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי השריעה האסלאמית.

דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 10,318 דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 1.89 מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 0.72 ממוצע עמלות בשנה קודמת (ב-%): 0.02
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9303-000 ממוצע עמלות בניהול חיצוני (ב-%): 0
מספר קופה: 9303

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש אוגוסט 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש אוגוסט 2020.