"אינטרגמל חיסכון לכל ילד " מסלול הלכתי

מדיניות השקעה:

דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 22,794 דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 1.71 מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%):  ממוצע עמלות בשנה קודמת:
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9113-000  
מספר קופה: 9113  

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מרץ 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש מרץ 2019.