"מור חיסכון לכל ילד " מסלול הלכה

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 35,753
 שיעור ממוצע דמי ניהול משנה קודמת מן הצבירה: 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 2.31- מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 1.80- ממוצע עמלות בשנה קודמת(ב-%): 0.06
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9113-000 ממוצע עמלות בניהול חיצוני (ב-%): 0.02
מספר קופה: 9113

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש אוקטובר 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש אוקטובר 2020.