"מור חיסכון לכל ילד " מסלול הלכתי

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 31,463
דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 0.63- מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 3.70 ממוצע עמלות בשנה קודמת:0.06
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9113-000  
מספר קופה: 9113  

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש פברואר 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש פברואר 202