"מור חיסכון לכל ילד " מסלול סיכון מוגבר

מדיניות השקעה: 

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל אביב 35 בשיעור חשיפה של בין 33% ל- 37% מנכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין 13% ל- 17% נכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד תל בונד 60 בשיעור חשיפה של בין 13% ל-17% מנכסי המסלול ויעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של בין 33% ל-37% מנכסי המסלול.

דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 70,389 דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 8.23- מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 3.68- ממוצע עמלות בשנה קודמת: 0.06
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9420-000  
מספר קופה: 9420  

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש אפריל 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש אפריל 2020.