"מור חיסכון לכל ילד" מסלול חיסכון בסיכון מועט

מדיניות השקעה: נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל אביב 25 בשיעור חשיפה של בין 8% ל- 12% מנכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין 38% ל- 42% נכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 38% ל-42% מנכסי המסלול ויעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של בין 8% ל-12% מנכסי המסלול. דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 172,475 דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 7.28 מועד הקמת המסלול: דצמבר 2016
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 3.57 ממוצע עמלות בשנה קודמת:
קוד קופה:  514956465-00000000008861-9421-000  
מספר קופה: 9421  

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש אוגוסט 2019.

סך הנכסים עד לסוף חודש אוגוסט 2019.