ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות עמיתים שנפטרו

על פי הוראות הדין בקשר לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות עמיתים שנפטרו, מעבירה חברת מור קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") מידע בסיסי בדבר חשבונות כל עמיתיה לממשק אינטרנטי מרכזי אשר הוקם ומנוהל על ידי משרד האוצר (להלן: "הממשק"). החברה מעבירה את המידע לממשק המרכזי אחת לחודש. ככל שאותרו במסגרת הממשק חשבונות המנוהלים על ידי החברה על שמך הנך מוזמן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני לפי הכתובת המפורטת מטה.

אם הנך מעוניין שהמידע אודות חשבונותיך יוסר מן הממשק, הנך מתבקש להעביר לחברה בקשה המפרטת את החשבונות אשר ברצונך להסיר תוך ציון פרטיך המלאים. לחץ כאן להורדת הטופס

נבקש להבהיר שפרטיך יוסר מן הממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או במועד העברת המידע על ידי החברה לממשק, לפי המאוחר מבניהם.

למידע נוסף ולבירורים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לפי כתובת המייל: 

Amitim@more.co.il