אמנת שירות

 

אינטרגמל קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "אינטרגמל") הינה החברה הראשונה לניהול קופות גמל אשר חרטה על דיגלה מספר עקרונות ייחודים אשר מהווים בשורה חדשה לחוסכים בישראל.

אינטרגמל הינה החברה הראשונה אשר מאפשרת ללקוחותיה לבצע, באופן אישי ובמו ידיהם, את כל הפעולות בחשבונם באמצעות האינטרנט. החל מן ההצטרפות לקופת הגמל, דרך ביצוע הפקדות כספים, העברות כספים מקופות גמל אחרות, בחירת תמהיל ההשקעות ועד מימוש הזכויות שצבר החוסך בקופת הגמל שבניהול החברה.

אינטרגמל מאפשרת לציבור החוסכים להצטרף ולחסוך במוצרים שבניהולה ללא כל מתווכים.

אינטרגמל מציעה לחוסכים לנהל את הכספים במסלולי השקעה מתמחים, טהורים המחקים מדדי שוק פופולריים.

אינטרגמל מעמידה לרשות לקוחותיה אתר אינטרנט מתקדם אשר מאפשר נגישות גבוהה לביצוע פעולות ושקיפות מקסימלית לחשבונות החוסך והכול בזמינות מרבית ובנוחות.

אינטרגמל מתחיבת לפעול באחריות, שקיפות, הוגנות ובזמינות מקסימלית על מנת לתת מענה לפניות לקוחותיה.

להלן זמני טיפול בהתאם לנושא הפנייה:

נושא הפנייה סוג הפנייה

לוח זמנים לטיפול בפנייה

 

עדכון פרטים פרטים אישיים

7 ימי עסקים

 

עדכון פרטים מוטבים

7 ימי עסקים

 

אישורים ודוחות הפקת דוח רבעוני או שנתי

5 ימי עסקים

 

אישורים ודוחות אישור יתרה/ משיכה

5 ימי עסקים

 

העברות בין מסלולי הקופה

2 ימי עסקים

 

העברות בין קופות גמל

20 ימי עסקים

 

העברות

בירור לגבי העברה מקופת גמל אחרת

 

10 ימי עסקים
תשלומים משיכת כספי תגמולים והשתלמות

4 ימי עסקים

 

הפקדות בירור לגבי הפקדות

10 ימי עסקים

 

פניות ציבור בירורים ותלונות

30 ימי עסקים

 

 

לוחות הזמנים מותנים בקבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בפנייה.

ספירת ימי עסקים הינה מיום הפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני.

כתובת דואר אלקטרוני מוקד שירות לקוחות: customers@intergemel.com