אמנת שירות

 

מור קופות גמל בע"מ (להלן: "מור קופות גמל") הינה החברה הראשונה לניהול קופות גמל אשר חרטה על דיגלה מספר עקרונות ייחודים אשר מהווים בשורה חדשה לחוסכים בישראל.

מור קופות גמל הינה החברה הראשונה אשר מאפשרת ללקוחותיה לבצע, באופן אישי ובמו ידיהם, את כל הפעולות בחשבונם באמצעות האינטרנט. החל מן ההצטרפות לקופת הגמל, דרך ביצוע הפקדות כספים, העברות כספים מקופות גמל אחרות, בחירת תמהיל ההשקעות ועד מימוש הזכויות שצבר החוסך בקופת הגמל שבניהול החברה.

מור קופות גמל מאפשרת לציבור החוסכים להצטרף ולחסוך במוצרים שבניהולה ללא כל מתווכים.

מור קופות גמלמציעה לחוסכים לנהל את הכספים במסלולי השקעה מתמחים, טהורים המחקים מדדי שוק פופולריים.

מור קופות גמלמעמידה לרשות לקוחותיה אתר אינטרנט מתקדם אשר מאפשר נגישות גבוהה לביצוע פעולות ושקיפות מקסימלית לחשבונות החוסך והכול בזמינות מרבית ובנוחות.

מור קופות גמלמתחיבת לפעול באחריות, שקיפות, הוגנות ובזמינות מקסימלית על מנת לתת מענה לפניות לקוחותיה.

להלן זמני טיפול בהתאם לנושא הפנייה:

נושא הפנייה סוג הפנייה

לוח זמנים לטיפול בפנייה

 

עדכון פרטים פרטים אישיים

7 ימי עסקים

 

עדכון פרטים מוטבים

7 ימי עסקים

 

אישורים ודוחות הפקת דוח רבעוני או שנתי

5 ימי עסקים

 

אישורים ודוחות אישור יתרה/ משיכה

5 ימי עסקים

 

העברות בין מסלולי הקופה

2 ימי עסקים

 

העברות בין קופות גמל

20 ימי עסקים

 

העברות

בירור לגבי העברה מקופת גמל אחרת

 

10 ימי עסקים
תשלומים משיכת כספי תגמולים והשתלמות

4 ימי עסקים

 

הפקדות בירור לגבי הפקדות

10 ימי עסקים

 

פניות ציבור בירורים ותלונות

30 ימי עסקים

 

 

לוחות הזמנים מותנים בקבלת כל המסמכים הנדרשים לטיפול בפנייה.

ספירת ימי עסקים הינה מיום הפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני.

כתובת דואר אלקטרוני מוקד שירות לקוחות: customers@intergemel.com