הצהרה על מדיניות השקעה

למדיניות השקעה לשנת 2016  לחץ כאן 

למדיניות השקעה לשנת 2017   לחץ כאן 

למדיניות השקעה לשנת 2018  לחץ כאן

למדיניות השקעה לשנת 2019 לחץ כאן

למדיניות השקעה לשנת 2020 לחץ כאן