הדירקטוריון וועדותיו

הדירקטוריון: דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.

חברי הדירקטוריון:  אסטרייכר יצחק-יו"ר

                            גרינבוים יצחק

                            ג'רמי אטלן – דח"צ

                            איל שליסל, עו"ד – דח"צ

                            עופר סיני, רו"ח

                            דוד מזומן, רו"ח

                            עזריאל סיני

ועדת השקעות: עורכת דיון בנוגע להשקעות כספי החוסכים בקופת הגמל וקרן השתלמות שבניהול החברה מידי שבועיים.

חברי ועדת השקעות:   ג'רמי אטלן, רו"ח –דח"צ- יו"ר

                                איל שליסל, עו"ד – דח"צ

                               יצחק אסטרייכר

ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה.

חברי ועדת ביקורת:  איל שליסל, עו"ד–דח"צ- יו"ר

                             ג'רמי אטלן, רו"ח – דח"צ

                             דוד מזומן, רו"ח