דו"ח עמלות סוכנים

 

החברה לא שילמה עמלות לסוכנים.