הודעות – מור קופות גמל

שנת 2021

דיווח מיום 26 בינואר 2021 – מור גמל תיכנס כשותפה של חג'ג'(בשיעור של כ-20%) בפרויקט סומייל 121

שנת 2020

  1. דיווח מיום 31 בדצמבר 2020 – נחתם ההסכם לרכישת יתרת 50% מהזכ' בבניין בנק לאומי בת"א ולצירוף מורק.גמל כמשקיע בשיעור של 18%
  2. דיווח מיום 29 בספטמבר 2020 – הסכמים להכנסת שותפים לחברת הפרויקט (שערי צדק) כנגד הקצאת 20% בחב הפרו'

 

שנת 2019

  1. דיווח מיום 25 ביולי 2019 – הסכמות עם מנכל חברת הגמל לסיום כהונתו ב 1.8.19, ישמש כיועץ לגמל עד 31.1.20
  2. דיווח מיום 29 באפריל 2019 – הושלמה העסקה למכירת 15% ממנ' אינטרגמל
  3. דיווח מיום 22 בנובמבר 2018 – הסכם בעלי מניות מותנה למכ' 15% ממנ' אינטרגמל עם אור קרן תמורת 1.5מ'ש +אופציה
  4. דיווח מיום 25 בספטמבר 2018 – מור השקעות השלימה עסקת רכישת אינטרגמל קופות גמל
  5. דיווח מיום 27 באוגוסט 2018 – התקיימות תנאים מתלים לעסקת רכ' השליטה באינטרגמל
  6. דיווח מיום 5 ביוני 2018 – קבלה טיוטת היתר לשליטה משותפת באינטרגמל, אין וודאות לקבלת היתר סופי ולמועד קבלתו
  7. דיווח מיום 27 במרץ 2018 – עדכון הסכם לרכישת השליטה באינטרגמל, תרכוש 100% (חלף 70%)
  8. דיווח מיום 15 בנובמבר 2017 – הסכם לרכ' שליטה בחב' אינטרגמל המנהלת קופות גמל

 

אפשר לעזור?