הנהלה

 דב סיני – מנכ"ל

רפאל פרקש, עו"ד – יועץ משפטי

ירון ברהום, רו"ח – רואה חשבון מבקר החברה

רותי ויג – הממונה על פניות הציבור ruty@dasash.co.il