חיסכון לכל ילד

חשוב לכם לדאוג לעתיד ילדכם? אתם יכולים לנצל בצורה מיטבית את החיסכון שהמדינה מעניקה לילדכם ולהגדיל את החיסכון של ילדכם באופן משמעותי.

חיסכון לכל ילד היא תוכנית חיסכון שהופעלה על ידי המדינה בינואר 2017 במטרה לדאוג לחיסכון ראוי עבור ילדי ישראל.

מור קופות גמל נבחרה על ידי משרד האוצר כאחד הגופים שינהלו את החסכונות בתוכנית חיסכון לכל ילד במטרה להציע להם אופציית חיסכון אטרקטיבית, בעלת פוטנציאל לתשואה לאורך זמן.

את כספי החיסכון ניתן למשוך החל מגיל 18 (למעט במקרים חריגים שנקבעו מראש). היה והכספים לא ימשכו מקופות הגמל בגיל 18,עבור ילדים שנולדו עד ליום 31/12/2016 יעביר ביטוח לאומי מענק חיסכון בסך 500 ש"ח בנוסף להפקדות השוטפות. ילדים שנולדו החל מיום 01/01/2017 יקבלו מענק בסך 500 ש"ח ב 2 פעימות: 250 ש"ח בהגיעו הילד לגיל 3 ו-250 ש"ח נוספים בהגיעו הילד לגיל 13 בנים וגיל 12 בנות. מי שיבחר להמשיך לחסוך את הכספים עד גיל 21 יקבל מענק חיסכון נוסף בסך 500 ש"ח בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו*.

אף שתוכנית חיסכון לכל ילד הוקמה על ידי המדינה, ההורים הם שנדרשים לבחור את הגוף שינהל את ההשקעות ואת מסלול החיסכון, ובאפשרותם להגדיל משמעותית את הסכום שיצטבר עבור ילדיהם.

איך זה עובד?

ביטוח לאומי פותח עבור ילדים הזכאים לקצבת ילדים תכנית חיסכון בה מופקדים 50 ש"ח מדי חודש במועד תשלום קצבת הילדים ובנוסף לקצבת הילדים. הכסף מועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה בהתאם לבחירת ההורה.

הורים יכולים להגדיל משמעותית את החיסכון של הילדים באמצעות שתי דרכים. הראשונה, הכפלה של סכום החיסכון באמצעות הפקדה של 50 ש"ח נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי*.

בנוסף, ההורים יכולים לבחור בין חיסכון בבנק בריבית הידועה מראש לבין חיסכון בקופת גמל המנוהלת בבית השקעות בהתאם למסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות. נציין כי להשקעה זו פוטנציאל לתשואה גבוהה משמעותית ביחס לאלטרנטיבה, כאשר כל הורה יוכל לבחור באחד מבין מספר מסלולי השקעות: מסלול לחוסכים על פי רמת סיכון – סיכון מועט, בינוני או גבוה וכן מסלול כספים המנוהל על פי כללי ההלכה היהודית ומסלול אשר השקעותיו תואמות את כללי ההלכה האסלמית (שריעה).

נציין כי פתיחת חיסכון לכל ילד בקופת גמל תאפשר להורה לשנות את המסלול או הגוף בו החיסכון מנוהל בכל רגע נתון, בעוד שתוכנית חיסכון לכל ילד בבנק כפופה למגבלות ותחנות יציאה קבועות מראש.

היתרונות הרבים שבניהול חיסכון לכל ילד בקופת גמל הובילה לכך שמרבית ההורים בחרו באופציה זו. על פי נתוני משרד האוצר, 65% מההורים בחרו לפתוח לילדיהם חיסכון לכל ילד בבית השקעות (נכון ליוני 2018).

מי משלם על כל זה?

בחיסכון לכל ילד בקופת גמל דמי הניהול משולמים על ידי הביטוח הלאומי עד הגיעו של הילד לגיל 21, ולאחר מכן, דמי הניהול יגבו מתוך החיסכון שנצבר.

*גובה סכום החיסכון והחיסכון הנוסף נכון לשנת 2016.

 

קופת הגמל מור "חיסכון לכל ילד" >>

למידע נוסף על חיסכון לכל ילד לחצו כאן  >>