טפסים שימושיים

הצטרפות והעברת כספים

הצטרפות לקופת הגמל אלפא מור תגמולים

יש לצרף צילום ת.ז.

הצטרפות לקופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום ת.ז.

הצטרפות לקרן השתלמות

יש לצרף צילום ת.ז.

בקשת העברת כספים לקרן השתלמות/קופת גמל לתגמולים

יש לצרף צילום ת.ז.

בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום ת.ז.

בקשת העברת כספים לקופת חיסכון לכל ילד

יש לצרף צילום ת.ז.

הצהרת CRS/FATCA

העברה בין מסלולי השקעה

העברה בין מסלולים קופת גמל לתגמולים

יש לצרף צילום ת.ז.

העברה בין מסלולים קופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום ת.ז.

העברה בין מסלולים קרן השתלמות

יש לצרף צילום ת.ז.

העברה בין מסלולים חיסכון לכל ילד

יש לצרף צילום ת.ז.

משיכה

בקשת משיכה מקופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום ת.ז, צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש

בקשת משיכה מקרן ההשתלמות

יש לצרף צילום ת.ז, צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש

בקשת משיכה מקופת הגמל- אלפא מור תגמולים

יש לצרף צילום ת.ז, צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש.

בקשת משיכה מקופת חיסכון לכל ילד

יש לצרף צילום ת.ז, צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש

בקשה משיכה מקרן השתלמות בפטור - הוראת השעה תקנות הקורונה

יש לצרף צילום ת.ז צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש והצהרת עמית למשיכת כספים הוראת שעה תקנות הקורונה

הצהרת עמית למשיכת כספים מקרן השתלמות בפטור - הוראת השעה תקנות הקורונה

יש לצרף טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות הוראת שעה תקנות הקורונה צילום ת.ז, צילום שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון עו"ש

נספח לטופס משיכה - בקשה לביצוע משיכה והפקדת הכספים לחשבון חדש בקופת גמל

יש לצרף לבקשה צילום ת.ז