יפוי כח – הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע וביצוע פעולות

חוק "הייעוץ הפנסיוני" הסמיך בעל רישיון לבצע פעולות עבור עמיתים, בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכפוף לקבלת הסכמתם בכתב.

ההסכמה מתבצעת באמצעות מילוי טופס הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע וביצוע פעולות.

באפשרות בעל רישיון לבקש מגופים מוסדיים מידע אודות מוצרים פנסיוניים המנוהלים אצלם עבור העמיתים, להעביר מידע אודות העמיתים לגופים מוסדיים

ולהעביר בקשות של עמיתים לגופים מוסדיים, לשם הצטרפות למוצר פנסיוני או לביצוע פעולות ושינויים.

לצורך כך יש לעשות שימוש בנוסח ייפויי כח בהתאם להוראות הממונה במשרד האוצר. יש להקפיד לשלוח את ייפוי הכח המתאים לסוג הפעולה המבוקשת.

לשאלות בנושא שימוש בייפויי הכח ע"י סוכני ביטוח בעלי רישיון פנסיוני הנכם מוזמנים לפנות למחלקת סוכנים של "מור קופות גמל" בטלפון: 074-7811201

או באמצעות דוא"ל agents@more.co.il

לשאלות בנושא שימוש בייפויי הכוח ע"י יועצים פנסיונים (בנקים) הנכם מוזמנים לפנות למחלקת שירות הלקוחות בנקים של "מור קופות גמל"

בטלפון: 074-7811202 או באמצעות דוא"ל banks@more.co.il

 

 

אפשר לעזור?