מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

פירוט הצבעות באספות כלליות

שנת 2019

ינואר פברואר-לא התקיימו אסיפות כלליות רלוונטיות

מרץ 2019

אפריל 2019

מאי 2019

יוני 2019

יולי 2019

אוגוסט 2019

ספטמבר 2019

אוקטובר 2019

נובמבר 2019 

דצמבר 2019 

סיכום הצבעות לשנת 2019 

שנת 2020

ינואר 2020

פברואר 2020