מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

למדיניות הצבעה באספות כלליות לחצו>>

למדיניות אמות מידה לממשל תאגידי לחצו>>

פירוט הצבעות באספות כלליות

שנת 2019

ינואר – נובמבר 2019>>