מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

מדיניות הצבעות באספות כלליות ואמות מידע לממשל תאגידי

פירוט הצבעות באספות כלליות

שנת 2019

ינואר – נובמבר 2019>>

נובמבר 2019 

דצמבר 2019