מידע כללי

שם החברה:

מור קופות גמל בע"מ
מספר ח.פ: 514956465
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

 

תחום פעילות:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חסכון לכל ילד

 

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

י.ד. מור השקעות בע"מ
מספר ח.פ:  513834606
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

 

שעות פעילות: 

ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות אתר החברה  – 24/7
מענה טלפוני בימי א'- ה' בין השעות 8:30-16:00

 


פרטי התקשרות:

03-5605459

amitim@more.org.il

 

הנהלה:

אורי קרן
מנהל השקעות ראשי וסמנכ"ל בכיר

אייל שלייפר

מנכ"ל מור קופות גמל

רותם זיידל, עו"ד
יועץ משפטי

עופר קירו, רו"ח
רואה חשבון, מבקר החברה

רותם זיידל, עו"ד
הממונה על פניות הציבור

 

דירקטוריון וועדות:

  1. דירקטוריון החברה: מתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה
  2. ועדת השקעות: מתכנסת אחת לשבועיים
  3. ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה

 

חברי הדירקטוריון:

יצחק אסטרייכר, יו"ר
מאיר גרידיש
יוסף לוי
יוטב קוסטיקה
ניר צרפתי
ורד קרין- דח"צ
פרופ' אשר טישלר-דח"צ

חברי ועדת השקעות:

ורד קרין- דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי
פרופ' אשר טישלר-דח"צ

חברי ועדת ביקורת:

פרופ' אשר טישלר-דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי
ורד קרין- דח"צ

 

 

קישורים: