מידע כללי

אינטרגמל, חברת לניהול קופות גמל, קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד, נוסדה בשנת 2013 על ידי מר עופר סיני ומר דב סיני, שמשמש גם כבעלים וכמנכ"ל של ד.ס.ש.

עם קבלת היתר מטעם רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון בחודש אוגוסט 2018, הצטרפה חברת אינטרגמל לקבוצת מור.

שם החברה:

אינטרגמל קופות גמל בע"מ
מספר ח.פ: 514956465
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

 

תחום פעילות:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חסכון לכל ילד

 

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

י.ד. מור השקעות בע"מ
מספר ח.פ:  513834606
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

 

שעות פעילות: 

ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות אתר החברה  – 24/7
מענה טלפוני בימי א'- ה' בין השעות 9:00-16:00

 


פרטי התקשרות:

03-5605459
customers@intergemel.com

 

הנהלה:

דב סיני, מנכ"ל
מנכ"ל אינטרגמל מ-2015 ובעל ניסיון של עשרות שנים בפיתוח מערכות מחשוב ומתן שירותי תפעול לקופות גמל ולקרנות פנסיה.

רפאל פרקש, עו"ד
יועץ משפטי

ירון ברהום, רו"ח
רואה חשבון, מבקר החברה

רותי ויג
הממונה על פניות הציבור. ruty@dasash.co.il 

 

דירקטוריון וועדות:

  1. דירקטוריון החברה: מתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה
  2. ועדת השקעות: מתכנסת אחת לשבועיים
  3. ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות ארבע פעמים בשנה

 

חברי הדירקטוריון:

יצחק אסטרייכר, יו"ר
יצחק גרינבוים
ג'רמי אטלן – דח"צ
אייל שליסל, עו"ד – דח"צ
עופר סיני, רו"ח
דוד מזומן, רו"ח
עזריאל סיני

 

חברי ועדת השקעות:

ג'רמי אטלן, רו"ח – דח"צ ויו"ר
אייל שליסל, עו"ד – דח"צ
יצחק אסטרייכר

 

חברי ועדת ביקורת:

אייל שליסל, עו"ד – דח"צ ויו"ר
ג'רמי אטלן, רו"ח – דח"צ
דוד מזומן, רו"ח

 

קישורים: