מידע כללי

שם החברה:

מור קופות גמל בע"מ
מספר ח.פ: 514956465
דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334

 

תחום פעילות:

קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד

 

בעלי שליטה ובעלי מניות עיקריים:

  • י.ד. מור השקעות בע"מ
    מספר ח.צ:  513834606
    דרך בן גוריון 2 רמת גן 5257334
  • אורי קרן [אחזקה ישירה]

 

שעות פעילות: 

ביצוע פעולות וקבלת מידע באמצעות אתר החברה  – 24/7
מענה טלפוני בימי א'- ה' בין השעות 8:30-16:00

 


פרטי התקשרות:

טלפון: 074-7811200

דואר אלקטרוני: amitim@more.co.il 

פקס: 03-5605684

 

הנהלה:

אייל שלייפר
מנכ"ל מור קופות גמל

אורי קרן
מנהל השקעות ראשי

רותם זיידל, עו"ד
יועצת משפטית ומזכירת חברה

סיון לוי, רו"ח
מנהלת כספים

נינה צור
מנהלת סיכונים

דורי קורן
מנהל אבטחת מידע והגנת סייבר

 

 

דירקטוריון וועדות:

  1. דירקטוריון החברה: מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.
  2. ועדת השקעות: מתכנסת אחת לשבועיים
  3. ועדת ביקורת: מתכנסת לפחות שש פעמים במהלך שנה קלאנדרית ומעת לעת לפי הצורך.

 

חברי הדירקטוריון:

יצחק אסטרייכר, יו"ר
מאיר גרידיש
יוסף לוי
יוטב קוסטיקה
ניר צרפתי
ורד קרין- דח"צ
פרופ' אשר טישלר-דח"צ

חברי ועדת השקעות:

ורד קרין- דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי
פרופ' אשר טישלר-דח"צ

חברי ועדת ביקורת:

פרופ' אשר טישלר-דח"צ ויו"ר
ניר צרפתי
ורד קרין- דח"צ

 

 

קישורים: