מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל תגמולים":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8695 עוקב מדד מניות ת"א 35

4.89%

 

7.42% 1350
מדדיות ממשלתיות 8696 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 4.28% 3.16% 1593
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8697 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2.49% 0.81% 420
תל בונד 20 8698 עוקב מדד תל בונד 20 4.14% 3.43% 899
מזומן 8699 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 897
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9452 מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 9.25% 12.6% 4899
מעורב – מחקה מדדים 9677  מעורב – מחקה מדדים 4.7% 4.5% 1688
אינטרגמל – תגמולים מניות 12531 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. 9.31% 85
אינטרגמל  לבני 50 ומטה 12532 הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 6.74% 892
מסלול תגמולים לבני
50 עד 60
12533 הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 6.2% 652
אינטרגמל תגמולים לבני 60 ומעלה 12534 הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 6% 57

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מרץ 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש מרץ 2019.

דמי הניהול המוצגים הינם אלו שנגבו בשנת 2018