מסלולי "מור קופת גמל להשקעה"

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור קופת גמל להשקעה – כללי  12538 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות. 1.05% 19.20% 40,067
מור קופת גמל להשקעה – מניות 12537 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 2.22% 45.62% 34,146
מור קופת גמל להשקעה – מניות תל אביב 35 7957 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35. 4.71-% 1.08% 10,334
מור קופת גמל להשקעה – מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 7958 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד
S&P500.
4.57-% 6.64% 33,500
מור קופת גמל להשקעה – תל בונד 20 7960 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 0.60-% 4.24% 2,301
מור קופת גמל להשקעה – מדדיות ממשלתיות 7961 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 1.15% 6.56% 5,049
מור קופת גמל להשקעה – שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 7962 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 1.94% 9.15% 3,260
מור קופת גמל להשקעה – מזומן 7963 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 2,296

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש פברואר 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש פברואר 2020.