מסלולי קופות הגמל " אינטרגמל להשקעה"

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 7957 מחקה מדד מניות ת"א 35 4.46% 7.2% 8,448
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 7958  מחקה מדד S&P500 9.54% 3% 25,422
תל בונד 20 7960 מחקה מדד תל בונד 20 4.08% 0.83% 1,977
מדדיות ממשלתיות 7961 מחקה מדד אג"ח ממשלתי, צמודות מדדי ממשלתי לטווח של 5-10 שנים 4.2% 3.29% 2,978
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 7962 מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות  בריבית קבועה  2.53% 0.96% 2,319
מזומן 7963 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 1,416
 אינטרגמל להשקעה – מסלול כללי   12538 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 5.2% 0 638
אינטרגמל להשקעה – מסלול מניות 12537 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. 8.24% 0 322

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מרץ 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  מרץ 2019.

דמי הניהול המוצגים הינם אלו שנגבו בשנת 2018.