מסלולי "מור קופת גמל להשקעה"

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור קופת גמל להשקעה – כללי  12538 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות. 2.52% 10.29% 90,380
מור קופת גמל להשקעה – מניות 12537 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 1.88% 24.05% 70,167
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד תל אביב 35 7957 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35. 17.95%- 14.34%- 10,009
מור קופת גמל להשקעה -מחקה מדד S&P 500 7958 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. 3.43%- 3.13% 34,823
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד תל בונד 20 7960 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 6.79%- 5.27%- 2,235
מור קופת גמל להשקעה – אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים  7961 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 0.22%- 1.81% 5,478
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 7962 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 1.91% 6.87% 5,174
מור קופת גמל להשקעה – כספי  7963 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 3,405
מור קופת גמל להשקעה – אג"ח עד 25% במניות 12955 חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. 3.69% 2,083

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש יוני 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש יוני 2020.