מסלולי "מור קופת גמל להשקעה"

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור קופת גמל להשקעה – כללי  12538 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות. 1.92% 11.84% 68,445
מור קופת גמל להשקעה – מניות 12537 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 0.47%- 26.09% 58,472
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד תל אביב 35 7957 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35. 15.20%- 8.66%- 10,173
מור קופת גמל להשקעה -מחקה מדד S&P 500 7958 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. 3.84%- 6.49% 35,110
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד תל בונד 20 7960 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 3.66%- 1.16%- 2,250
מור קופת גמל להשקעה – אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים  7961 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 0.13% 2.87% 5,315
מור קופת גמל להשקעה – מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 7962 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 1.20% 6.76% 4,054
מור קופת גמל להשקעה – כספי  7963 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 3,783

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש מאי 2020.

סך הנכסים עד לסוף חודש מאי 2020.