מסלולי קופת הגמל "מור חיסכון לכל ילד":

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה ל 12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪
מור חיסכון לכל ילד מסלול הלכה 9113

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

0.62%

1.25%

 

39,063
מור חיסכון לכל ילד  מסלול שריעה 9303 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוך לכללי ההלכה האסלאמית בלבד, ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי השריעה האסלאמית.

1.30%

 

0.88%

11,070

 

מור חיסכון לכל ילד  מסלול סיכון בינוני 9414 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל אביב 25 בשיעור חשיפה של בין 18% ל- 22% מנכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין 28% ל- 32% נכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 28% ל-32% מנכסי המסלול ויעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של בין 18% ל-22% מנכסי המסלול. 1.59% 1.75% 13,495
מור חיסכון לכל ילד מסלול בסיכון גבוה  9420 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל אביב 25 בשיעור חשיפה של בין 33% ל- 37% מנכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין 13% ל- 17% נכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 13% ל-17% מנכסי המסלול ויעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של בין 33% ל-37% מנכסי המסלול. 2.73% 2.36% 93,417
מור חיסכון לכל ילד  מסלול בסיכון מועט 9421 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל אביב 25 בשיעור חשיפה של בין 8% ל- 12% מנכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד אג"ח ממשלתי, בריבית קבועה, לא צמוד בשיעור חשיפה של בין 38% ל- 42% נכסי המסלול, ויעקבו אחר מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 38% ל-42% מנכסי המסלול ויעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של בין 8% ל-12% מנכסי המסלול. 0.98% 1.37% 253,748
         

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש ינואר 2021.

סך הנכסים עד לסוף חודש ינואר 2021.

 

      

 

אפשר לעזור?