"אלפא מור תגמולים" מסלול מעורב

מדיניות השקעה: נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות. דמי ניהול מן ההפקדות (ב-%): 0
היקף נכסים (באלפי ₪): 1,628 דמי ניהול מן הצבירה (ב-%): 0.85
תשואה מתחילת השנה (ב-%): 3.75- מועד הקמת המסלול: אוקטובר 2015
תשואה 12 חודשים אחרונים (ב-%): 0.22
ממוצע עמלות בשנה קודמת (ב-%): 0.11
קוד קופה: 514956465-00000000008694-9677-000  
מספר קופה: 9677  
   

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול)

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש אפריל 2020.

סך הנכסים נכון לסוף חודש אפריל 2020.