דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים

 

 

קופות הגמל המנוהלות על-ידי החברה אינן מבצעות עסקאות עם צדדים קשורים ואינן משקיעות בצדדים קשורים או באמצעותם.

רשימת צדדים קשורים ינואר 2020

רשימת צדדים קשורים מרץ 2020