קופת גמל להשקעה

לחסוך בקלות ובגמישות לכל מטרה

במטרה לעודד הפקדות לקופות הגמל, ומאחר שאנשים רבים העדיפו לשמור לעצמם את האופציה להחליט מתי למשוך את הכספים, בשנת 2016 החליטה המדינה להשיק מוצר חדש שינוהל על ידי חברות לניהול קופות גמל – קופת גמל להשקעה.

קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים להפקיד כספים בקופה תוך אפשרות ליהנות מגמישות מקסימלית בביצוע הפקדות חד פעמיות או חודשיות בסכומים קבועים או מזדמנים. סכום ההפקדה מוגבל ל- 70 אלף שקלים* בשנה על פי התקרה שנקבעה בחוק.

קופת גמל להשקעה מעניקה את האפשרות למשוך את הכספים בכל עת באופן מלא או חלקי תוך תשלום מס על הרווחים בלבד וללא תשלום קנסות משיכה או יציאה. בפועל, החוסכים הם שיחליטו האם למשוך את הכספים או להשאיר את החיסכון בקופת הגמל ולמשוך אותו לאחר גיל 60 כקצבה חודשית פטורה ממס ופטור מתשלום מס רווחי הון.

כך, גם חוסכים שמעוניינים לחסוך לטווח הקצר או בינוני יכולים ליהנות מהשקעה בקופת גמל ומפוטנציאל התשואה בה, כשהם נהנים מניהול השקעות מקצועי ואחראי, ואופציות השקעה מגוונות בשוק ההון.

מור קופות גמל מציעה קופת גמל להשקעה המנוהלת בפיקוח רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

*סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה בסכום 70,000 ש"ח צמוד למדד ידוע יולי 2016.

 

קופת הגמל "מור קופת גמל להשקעה" >>