אלפא מור תגמולים

קופת גמל היא מכשיר השקעה פנסיוני המאפשר לשכירים ועצמאים לחסוך במגוון מסלולי השקעה לגיל הפרישה. עם הפרישה מהעבודה, החוסכים יכולים לקבל את הכספים כסכום חד-פעמי (הוני) או כקצבה חודשית, וזאת בהתאם להסדר החוקי.

כספים אשר הופקדו בקופת גמל לתגמולים עד ה-31 בדצמבר 2007 ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי לאחר תום תקופת החיסכון המינימלית כפי שנקבעה בהסדר החוקי.

כספים המופקדים בקופות גמל מאז ה-1 בינואר 2008 ניתנים למשיכה כקצבה, באמצעות קופות גמל לקצבה החל מגיל 60, למעט מקרים מסוימים המאפשרים משיכה מקופת הגמל בסכום חד פעמי בהתאם לקבוע בחוק.

אם גם אתם רוצים ליהנות מהיתרונות הרבים של קופות גמל לתגמולים, ניתן להצטרף לקופת הגמל של מור קופות גמל באופן דיגיטלי בלחיצת כפתור >>

 

לצפייה בתעודת פיקוח על מסלולי ההשקעה מטעם הבד"ץ העדה החרדית >>