קרן השתלמות

חולמים להחליף רכב, לשפץ את הבית או לטוס לטיול עם המשפחה? – כדאי שתתחילו לחסוך, וחבל שתפספסו את אפיק החיסכון המשתלם ביותר בשוק ההון.

קרן השתלמות מאפשרת לשכירים ועצמאים לחסוך לטווח בינוני ולקבל הטבות מס משמעותיות עבור ההפקדות. הכספים המופקדים לקרנות השתלמות ניתנים למשיכה לאחר שש שנים לכל מטרה, ובתום שלוש שנות חיסכון להשתלמות מקצועית, כשבדרך הם נהנים מפוטנציאל התשואה של השקעה בשוק ההון.

נציין כי אין זו חובה למשוך את הכספים לאחר שש שנים וניתן להמשיך לחסוך בקרן וליהנות ממגוון היתרונות שהיא מציעה.

קרנות השתלמות הן המוצר היחיד בשוק ההון אשר מניב לחוסכים רווחים הפטורים ממס (עד לתקרת הפקדה שנתית המתעדכנת מעת לעת). הטבות מס הניתנות למפקידים בקרן השתלמות, לא באות על חשבון הטבות מס המוענקות ובגין הפקדות בקרן פנסיה.

בנוסף, עצמאים המפקידים בקרן השתלמות נהנים מכך שחלק מהכספים מוכרים לניכוי, במילים אחרות – חלק מסכום ההפקדה לקרן השתלמות לא ייחשב כהכנסה לצורך תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי.

שכירים המפקידים לקרן השתלמות נהנים מכך שסכום ההפקדה (עד תקרה שנתית) לא נכלל בהכנסתם החייבת במס, ומכך שהמעסיק משתתף בחיסכון.

מסלולי השקעה

במרבית קרנות ההשתלמות קיימים מסלולי השקעה המוגדרים מראש ומשקפים רמות סיכון שונות. ניתן להשקיע את הכספים במסלול אחד או במספר מסלולים, ולהעביר את הכספים בין המסלולים בכל עת, ללא כל עלות, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם, אופק החיסכון והיקף הכספים בחשבון.

חשוב לציין כי ניתן להעביר כספים שנצברו מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת בהתאם לשיקול דעתכם, ולאחר שבחנתם את כדאיות המעבר על סמך דמי ניהול, מגוון מסלולי ההשקעה שיש בקרן, התשואות שהשיגה הקרן בעבר (למרות שאין בכך כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד), השירות, המקצועיות והמוניטין של החברה המנהלת.

ההטבות הייחודיות שמקבלים חוסכים בקרנות השתלמות, מייצרות עדיפות לחיסכון בקרן השתלמות על פני השקעות אחרות בבנק או בשוק ההון. קרנות השתלמות יאפשרו לכם ליהנות מפטור ממס רווחי הון, או במילים אחרות, לשלם פחות מס ביחס להשקעה במוצרים אחרים, ובמקביל לחסוך במטרה להגשים חלומות או מטרות אישיות ומשפחתיות.

קרן השתלמות "מור השתלמות" >>

 

 

אפשר לעזור?