שינויים שבוצעו בתקנון "השקעה"

  • לשינויים שבוצעו בתקנון תגמולים "אינטרגמל השקעה" בתאריך  23.04.2017 לחץ כאן.
  • טבלה המרכזת את השינויים שבוצעו בתקנון תגמולים "אינטרגמל השקעה" בתאריך 23.04.2017 לחץ כאן.