תקנון קופות הגמל "מור גמל להשקעה"

       

  • לצפייה בתקנון קופות הגמל "מור קופות גמל להשקעה" מיום 30.04.20,סופי לחץ כאן. נוסח בסימון שינויים לחץ כאן. ריכוז שינויים לחץ כאן.
    מהדורות קודמות:
  • לצפייה בתקנון קופות הגמל "מור קופות גמל להשקעה " מיום 26.09.19, סופי לחץ כאן.
    נוסח בסימון שינויים לחץ כאן. ריכוז שינויים לחץ כאן.
  • לצפיה בתקנון קופות הגמל "מור קופות גמל להשקעה" מיום 26.12.18 לחץ כאן. נוסח בסימון שינויים לחץ כאן. ריכוז שינויים לחץ כאן.
  • לצפייה בתקנון קופות הגמל  "אינטרגמל להשקעה" מיום 23.04.2017 לחץ כאן. שינויים שבוצעו בתקנונים.
  • לצפייה בתקנון קופות הגמל  "אינטרגמל להשקעה"  לחץ כאן.

 

אפשר לעזור?