מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מניות תל אביב 35 8701 עוקב מדד מניות ת"א 35 4.59% 8.11% 2811
מדדיות ממשלתיות 8702 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 4.29% 3.22% 568
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2.48% 0.86% 425
תל בונד 20 8704 עוקב מדד תל בונד 20 4.11% 3.44% 570
מזומן 8705 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 449
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 מניות בארה"ב עוקב מדד s&p 9.23% 12.4% 11,549
מעורב 9676 מחקה מדדים 4.17% 2144
אינטרגמל השתלמות מסלול – כללי 12535 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.  5% 688
אינטרגמל השתלמות מסלול – מניות 12536 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. 8.75% 711

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מרץ 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש  מרץ 2019.

דמי הניהול המוצגים הינם אלו שנגבו בשנת 2018