מסלולי קרן "מור השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
מור השתלמות – כללי 12535 נכסי המסלול ינוהלו בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות. 3.76% 13.17% 570,843
מור השתלמות – מניות 12536 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. 3.99% 26.69% 176,087

מור השתלמות – מחקה מדד תל אביב 35

 

8701 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ת"א 35. 14.65- 11.02%- 3,272
מור השתלמות – אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים 8702 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים. 1.47%- 0.78% 7,327
מור השתלמות – מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות. 1.06% 5.77% 8,410
מור השתלמות – מדד תל בונד 20 8704 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד תל בונד 20. 6.43%- 4.92%- 3,576
מור השתלמות – מסלול מזומנים ושווי מזומנים 8705 נכסי המסלול מושקעים במזומנים או שווי מזומנים. 0 0 7,110
מור השתלמות – מחקה מדד S&P 500 9451 נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. 3.70%- 2.97% 17,808
מור השתלמות – מעורב מחקה מדדים 9676 נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי חברות ישראליות. 8.07%- 4.85%- 2,912
מור השתלמות – אג"ח עד 25% במניות  12956 חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בדיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. 0.07% 5,163

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת חודש יוני ועד סוף חודש יוני 2020.

סך הנכסים נכון לסוף חודש יוני 2020.