מסלולי קופת הגמל "אינטרגמל השתלמות":

 

שם מסלול קופת הגמל מספר מסלול באוצר מדיניות השקעות תשואה מצטברת מראשית השנה תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים היקף נכסים מנוהל (באלפי ₪)
אינטרגמל השתלמות מסלול – כללי 12535 נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.  9.74% _ 3,538
אינטרגמל השתלמות מסלול – מניות 12536 נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל. 18.17% _ 3,119
מניות תל אביב 35 8701 עוקב מדד מניות ת"א 35 4.48% 2.49% 2,964
מדדיות ממשלתיות 8702 עוקב מדד מדדיות ממשלתיות לטווח של 5-10 שנים 5.44% 3.79% 587
שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 8703 עוקב מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 3.42% 2.36% 441
תל בונד 20 8704 עוקב מדד תל בונד 20 4.83% 4% 566
מזומן 8705 מזומנים או שווה מזומנים 0 0 497
מסלול מניות בארה"ב עוקב מדד S&P 500 9451 מניות בארה"ב עוקב מדד s&p 8.15% 5.12% 12,191
מעורב 9676 מחקה מדדים 4.34% 2.52% 3,119

 

התשואות המוצגות הינן נומינליות ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול).

אין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות העתיד.

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד סוף חודש מאי 2019.

סך הנכסים נכון לסוף חודש מאי 2019.