מור קרנות נאמנות מציגה, לראשונה בישראל:

מור QEF (2B) תיק מנוהל

(5128376)

קרן נאמנות המיועדת, בין היתר, למשקיעים תושבי ישראל
בעלי אזרחות אמריקאית או גרין קארד
1.

הקרן היא קרן חדשה שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה ביום 23.10.18.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים?
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 03-7554949
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף/ דו"ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. פרופיל חשיפה : 2 - עד 30% חשיפה למניות בערך מוחלט, B - עד 30% חשיפה למט”ח בערך מוחלט. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור להוות ייעוץ מס ו/או תחליף לייעוץ מס הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם. (1) למדיניות ההשקעה המלאה ראה תשקיף/דו”ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור.