לא כל מי שמצליח לרוץ 2 ק“מ
מסוגל לרוץ מרתון
יש הרבה אצנים בשוק. כאלה שרצים למרחקים קצרים, כאלה שיורדים
לעשות סיבוב ולחזור, כאלה שרצים לבדוק אזור מסוים וחוזרים עם חוויות.
אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו שייכים לסוג שרץ למרחקים ארוכים*. אנחנו
מאלה שמתכוננים, לומדים ומנתחים, ואז פשוט נועלים נעליים ויוצאים לדרך.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו.

מוקד יועצים 03-7554949

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על פי תשקיף/ דו“ח שנתי ו/או דיווחים מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. * מרבית הקרנות לא ביצעו שינוי מדיניות מהותי החל ממועד הקמתן. יצוין כי מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע”מ, החל לפעול כמנהל קרן החל מיום 05.08.2013. טרם מועד זה, הקרנות נוהלו על ידי מנהל קרן אחר. אין באמור משום התחייבות לשמור על מדיניות קבועה בקרנות באופן גורף. () להערכת מנהל הקרן.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox