יש קרנות שממש אפשר לראות
מור (4B) נדל"ן 5124300 | דמי ניהול1: 1.25%
תשואה מתחילת השנה 2 (31.10.19-01.01.19) 48.58%
בנסיעה האחרונה שלכם בנתיבי איילון, בדרך לטיול המשפחתי או לחתונה של בת-הדודה, את התפתחות הנדל"ן אפשר לראות מכל עבר.
נראה שהנדל"ן בישראל לא עוצר. גם אנחנו.

מוקד יועצים 03-7554949

(4B) - עד 120% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. האמור לעיל לא מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ"י תשקיף / דו"ח שנתי ודוחות מידיים שבתוקף. אין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. (1) מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות ני"ע לעניין העלאת שכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 25.02.16 מס' אסמכתא 2016-03-034993. (2) עפ"י נתוני מערכת פרדיקטה. () להערכת מנהל הקרן.

אפשר לעזור?
WordPress Image Lightbox