Group 15@2X (1)

MORE Co Invest

הקרן מתמחה בהשקעה בחברות טכנולוגיה בשלבים מתקדמים (Late stage & Pre IPO). העסקאות נבחנות על ידי מחלקת המחקר של מור - מהגדולות והמקצועיות ביותר בישראל, וכן על ידי שותפים אסטרטגיים של בית ההשקעות, שעשו אקזיטים בשווי מצרפי של מיליארדי דולרים

 

יתרונות הקרן:

  • הנגשת השקעות שאינן חשופות למשקיעות ולמשקיעים פרטיים בעקבות חסמי כניסה, שנובעים מגודל השקעה וגישה לעסקאות איכותיות, תוך ניצול המומחיות והניסיון הקיימים במור בית השקעות
  • בעקבות המוניטין וגודלו של מור, ניתנת לבית ההשקעות עדיפות להשקעות טרם הצעתן לציבור הרחב
  • ההשקעה ב-More Co Invest מבוצעת לצד מור בית השקעות, שותפים אסטרטגיים נוספים ובתנאים זהים

 

רואה חשבון: BDO זיו האפט
אדמיניסטרציה ונאמנות מס: צור ניהול הון בע"מ
ייעוץ משפטי: HERZOG FOX & NEEMAN
מטבע הקרן: ש"ח
קסטודיאן: בנק הפועלים

 

הערות משפטיות

סקירה זאת נערכה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו, המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה ייעוץ מיסויי, משפטי או ייעוץ מקצועי. אין בכתבה כדי להוות הצעה להשקעה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. הכתבה נערכה באופן תמציתי, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה