Group 15@2X (1)

MORE FIRST

קבוצת מור ייסדה את מועדון החברות MORE FIRST בינואר 2020, מתוך רצון להקים מעגל עסקי סגור שיעניק ידע, הזדמנויות השקעה והעשרה מקצועית

במסגרת המועדון, נהנות החברות מחוויות אינטלקטואליות ייחודיות בהרצאות ובאירועים סגורים, מתכנים כלכליים מקצועיים אקסקלוסיביים ומשותפות רעיונות מרגשים ויזמות תוססת. פסיפס החברים מורכב ממגוון רב ואיכותי של בכירים ובכירות בעולם העסקים הישראלי.
החברות במועדון MORE FIRST היא על בסיס הזמנה יזומה של מייסדי קבוצת MORE ואינה ניתנת להעברה או לחידוש. החברות אינה כרוכה במחויבות או בתשלום. החברות במועדון תוגבל במספר חברים מסוים והמפגשים הינם סגורים.

ביוני 2021, כחלק מהמחויבות של קבוצת מור לחברה ולקהילה בה היא פועלת, ומתוך הכרה בכוחם המשותף של חברי מועדון MORE FIRST, הוחלט לתרום לאלו"ט את אירוע הצגת פרויקט COLOR FOOD. במסגרת הפרויקט, ציירים עם אוטיזם ושפים מובילים לקחו חלק בערב שחיבר בין אמנות, אוכל, צילום ורגש.

הערות משפטיות

סקירה זאת נערכה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו, המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם והיא אינה מהווה ייעוץ מיסויי, משפטי או ייעוץ מקצועי. אין בכתבה כדי להוות הצעה להשקעה והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. הכתבה נערכה באופן תמציתי, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה.